domingo, 1 de septiembre de 2013

Imatges de documents familiars i jutge Laureano González de Zurbano y Rojo-026

Imatges de documents familiars relatives al jutge del Registre Civil de Barcelona
Laureano González de Zurbano y Rojo: