jueves, 31 de julio de 2014

Imatges de Documents i Juan Francisco de Regis Giral Armengol

Imatges de documents relatives a la personalitat homicida de Juan Francisco de Regis Giral Armengol, personalitat homicida que és manifesta  sent fill natural de Figueres i tenint com a possible pare natural a Salvador Dali Domenec, encara que jo sàpiga no consta el corresponent test de paternitat d'ADN, almenys de forna pública. Personalitat homicida que va manifestar-se estavellant el seu vehicle un Ford Supersport de 1300cc a la carretera de Figueres a Vilabertran, en un terraplè, capgirant el seu vehicle i impactant a la part del seient de l'ocupant del vehicle ,en aquest cas jo: gabriel brias buendia, en una maniobra homicida i imprudent,  sent jo nat el mateix dia, mes i any que Juan Francisco de Regis Giral Armengol, el 28-05-1953, ell a Figueres i jo de Barcelona, accident que va tenir coseqüències molt greus de ferides i traumatisme cranial sever, encara avui en dia no del tot restablert, que van suposar l'acomiadament de l'empresa on tots dos treballavem: com a croupiers de ruleta, sense que hagués passat el judici de l'accident, i tenint nomès l'atur com a paga, fins que el cap d'uns anys que no vaig rebre la invalidesa de la Seguretat Social, no abans que hagués de passar un llançament d'un pis de lloguer i tenir que anar a un altre domicili, tot aixó amés a més sense fer-se cárrec de cap despesa ni ell ni l'empresa, i deixant espallat el meu vehicle trencant el canvi de velocitats , que vaig tenir que portar-lo al desballastament. Tot això va passar el 29-07-1981, i va ser testimoni de l'accident Juana Tirado valderrama, sent Juan francisco de Regis Giral Armengol batejat per l'Esglesia Católica a Figueres el 14-06-1953, i tenint com a DNI el 40423765. Tot això per que quedi constància de la personalitat homicida  de Juan Francisco de Regis Giral Armengol, i que desgraciadament no sóc ni mot meny jo sol el perjudicat, ni molt menys.martes, 29 de julio de 2014

Imatges de Documents i "Faro de Vigo"

Imatges de Documents relatives a la mancança i per tant la petició d'una hemeroteca històrica online en la premsa degana espanyola del "Faro de Vigo". Hemeroteca històrica online que suposa per la seva mancança la preeminencia de facultatius gallegs i de tot ordre, amb la seves prerrogatives de ser la premsa degana, per la resta de ciutadans espanyols, que aixó si tenen en la premsa de "La Vanguardia"l'"ABC" o ambdòs el "Diari de Girona " de la mateixa empresa que el "Faro de Vigo" Hemeroteca histórica online.

domingo, 27 de julio de 2014

Imatges de Documents i fets mèdics-41

Imatges de documents relatives a situacions mèdiques personals: