jueves, 31 de julio de 2014

Imatges de Documents i Juan Francisco de Regis Giral Armengol

Imatges de documents relatives a la personalitat homicida de Juan Francisco de Regis Giral Armengol, personalitat homicida que és manifesta  sent fill natural de Figueres i tenint com a possible pare natural a Salvador Dali Domenec, encara que jo sàpiga no consta el corresponent test de paternitat d'ADN, almenys de forna pública. Personalitat homicida que va manifestar-se estavellant el seu vehicle un Ford Supersport de 1300cc a la carretera de Figueres a Vilabertran, en un terraplè, capgirant el seu vehicle i impactant a la part del seient de l'ocupant del vehicle ,en aquest cas jo: gabriel brias buendia, en una maniobra homicida i imprudent,  sent jo nat el mateix dia, mes i any que Juan Francisco de Regis Giral Armengol, el 28-05-1953, ell a Figueres i jo de Barcelona, accident que va tenir coseqüències molt greus de ferides i traumatisme cranial sever, encara avui en dia no del tot restablert, que van suposar l'acomiadament de l'empresa on tots dos treballavem: com a croupiers de ruleta, sense que hagués passat el judici de l'accident, i tenint nomès l'atur com a paga, fins que el cap d'uns anys que no vaig rebre la invalidesa de la Seguretat Social, no abans que hagués de passar un llançament d'un pis de lloguer i tenir que anar a un altre domicili, tot aixó amés a més sense fer-se cárrec de cap despesa ni ell ni l'empresa, i deixant espallat el meu vehicle trencant el canvi de velocitats , que vaig tenir que portar-lo al desballastament. Tot això va passar el 29-07-1981, i va ser testimoni de l'accident Juana Tirado valderrama, sent Juan francisco de Regis Giral Armengol batejat per l'Esglesia Católica a Figueres el 14-06-1953, i tenint com a DNI el 40423765. Tot això per que quedi constància de la personalitat homicida  de Juan Francisco de Regis Giral Armengol, i que desgraciadament no sóc ni mot meny jo sol el perjudicat, ni molt menys.No hay comentarios: