domingo, 15 de diciembre de 2013

Imatges de documents i Apostasia

Imatges de documents relatives a l'exercici del dret de cancel·lació o apostasia:


miércoles, 11 de diciembre de 2013

Imatges de documents i noms d'Enrics

Imatges de documents relatives a noms d'Enrics o Enriquetas:


domingo, 8 de diciembre de 2013

Imatges de documents i Apostasia

Imatges de documents relatives a l'exercici del dret de cancel·lació o apostasia: