miércoles, 27 de agosto de 2014

Imatges de Documents i facultatius amb NPI

Imatges de documents relatives a facultatius amb llicència mèdica i NPI i altres documents:

sábado, 23 de agosto de 2014

L'olivaire de Vigo

composició per a guitarra:


Violació de Domicili

composició per a guitarra:


miércoles, 6 de agosto de 2014

Imatges de Documents i fitxes col·legials

Imatges de documents relatives a fitxes col·legials dels respectius col·legis professionals de Catalunya, ordenades per nom i nombre de col·legiat: