domingo, 27 de abril de 2008

532BBB


Partitura per a guitarra òn es fa referència ales cordes 5-3-2 i a ls nota B.


No hay comentarios: