viernes, 1 de agosto de 2008

Qui es Marina Rossell Figueres?

Pregunta difícil de respondre ja que no conec el seu DNI, NIF, Passaport. Carnet de conduir etc.
ni tan sols el se certificat literal de naixement.
Peró podría relacionar-la amb mi per la seva coincidencia en nombrósos afers : classes de guitarra,pisos compartits, actuacions musicals, amics comuns, manager etc, etc.
I que podría dir de la seva vida. les seves actituts , el seu comportament etc...?
Doncs per exemple que en el moment de coneixer-la feia de infermera ATS, en un centre hospitalari o clinica, que tenia un ciclomotor Mini montesa, i que vivia amb un company que tocavala berra o quelcom així, això l'any 1973.74.
Que les seves idees politiques eren properes al FRAP.i que les defensava amb un company advocatque s'anomena Francesc Vidal Planella, i la seva germana Rosa. També que havia fet un viatgr a l'Alguer i que volia cantar en català.
Més endavant va confessar-me la seva identitat homosexual, posant com exemple un objecte de l'illa de Lesbos.
Després va establir una relació de parella amb una companya també cantant i va patir una intervenció quirùrgica a les cordes vocals, per tal de millorar la veu. Amb tot aixó va publicar un primer LP de cançons populars catalanes i seves,i més endavant un segon. on ja va haver un trencament i desacord amb el treball que suposava i una ruptura de relacions.
Així que respecte a la seva personalitat actual. de la Marina Rossell Figueres. a part de algun cartell publicitari al carrer, no en se res més.

No hay comentarios: