domingo, 8 de febrero de 2009

documents i test d'ADN-2
segons la documentació següent : regis giral ,que és nat el 28-05-1953, i que es fill natural, hauria de fer-se el test d'ADN amb el seu posible progenitor Salvador Dali, i assegurar-se la paternitat i fil·liació.
Així que les conseqüencies de la seva inscripció del registre com a fill natural, no tindríen el resultat de damnar-me mortalment i deixar-me invàlid, nomès per a ser el meu naixement també del 28-05-1953, a Barcelona.
Cosa que és va produïr a Figueres Vilabertran el 29-09-1981, en un accident d'automòvil, i va ser testimoni D. Juana tirado valderrama.
a part d'altres vehicles.
Vegeu un
altre document a

http://wwwsairbdivad.blogspot.com/2008/04/documents-i-test-dadn.html

No hay comentarios: